ESNY's Banner meetup link meetup link

Novaĵoj

News


Miko Brandini — 2017-04-15

Eĉ plia renovigo
Another Update

La retejo estas renovigata nuntempe. La interfaco kaj datumbazo estos renovigitaj en la venontaj monatoj. Se vi havas pliajn ideojn, bonvole kontaktu min. Ankoraŭ la plej bona loko por lerni pri novaĵoj estas ĉe meetup kaj facebook.

This website is going through some changes. Both the interface, backend, and database will be going through changes in the upcoming months. If you have any ideas or find any errors, please contact me. The best place to learn about further club events is through meetup and facebook.

Miko Brandini
Miko.Brandini@gmail.com
Software Engineer

Robin Hill — 2016-07-23

Reteja Renovigo
Web site update

Saluton!

Mi ĵus publikigis plurajn ŝanĝojn en nia retejo! Ĝi estas plejparte sama, sed ĝi havas iome novan aspekton, plurajn novajn paĝojn, kaj pluraj ne plu uzataj partoj foriris. Pluaj ŝanĝoj eble venos estontece, sed lastatempe la reta aktiveco de nia grupo ĉefe okazas ĉe Facebook kaj Meetup. Trovu tiujn paĝojn dekstre.

I've just made some updates to our web site! It's mostly the same, but has an updated appearance, a few new pages, and a few unused ones are gone. More changes may come in the future, but for now our online activity is centered around our Facebook and Meetup pages. You can find those to the right.

Bondezirojn!
Robin Hill

Administranto — 2015-05-08

Language Symposium United Nations

The symposium on Language and Exclusion, organized by The Study Group on Language and the United Nations. Hosted in our office building, 777 United Nations Plaza. Esperanto was a key topic of discussion for several speakers.

M — 2015-04-16

Nova Emblemo
New Logo

Dankon al Christina Elliot por fari nian novan emblemonAlklaku ĉi tien por viziti ŝian retejon

M — 2015-04-02

Update
Jen Ni

We have had a very fun year so far, with many foreign guests, great talks, and new members. This website will be updated whenever a new event is announced (top left, under okazaĵoj). But to keep up to date on everything, join our meetup group and follow us on facebook.
Tiu jaro estas vigla! Ni havis interesajn eksterlandajn gastojn, novajn membrojn, kaj multe da amuzo kune. Nia okazontaj eventoj estos anoncitaj ĉi tie, sed bonvolu aliĝi al nia Meetup-grupo sekvu nin en Facebook.

Sonya Soskina — 2013-10-25

Protokolo Oktobro 2013

La 18-an de oktobro okazis la vica oficiala kunveno de Esperanto societo de Novjorko. 


La kunvenon partoprenis 6 homoj, el ili 2 novuloj : Marcus kaj lia amikino.  Marcus dum 2 semajnoj lernas Esperanton ĉe lernu.net kaj jam iom parolas.


Neil rakontis pri la ARE (Aŭtuna E-renkontiĝo), kiun partoprenis 30 esperantistoj el Usono kaj Kanado.


Maki rakontis kaj montris fotojn de la UK-98 en Islando.  Ŝi partoprenis en la internacia koruso, do, ni havis eblecon auskulti la japanan kanton, kiun plenumis la koruso dum koncerto.


Kaj fine, ĉuj gustmis bongustajn mangojn el la Florida ĝardeno de Neil!

Administranto — 2013-03-18

Fotaro El La Malferma Domo
Open House AlnbumJen ligilo al la fotaro:
https://plus.google.com/photos/116403863606846422857/albums/5856121801074925377?banner=pwa

Sonya Soskina — 2013-03-18

Protokolo Marto 2013

 


Protokolo de la marta kunveno


La 15-an de marto okazis tradicia Malfermita Domo.


Pri Esperanto ekinteresiĝis nur 7 personoj: geedza paro el Ĉinio (la edzo, Wans Wei, studas en Kolumbia universitato dum unu jaro), 4 studentoj de NYU (Tanner, Jillian, Ariana, Josefa), kaj Paul.


Laŭ programo:


· Ĉiuj spektis malgrandan filmeton ‘Esperanto Estas’


· Sonia rakontis skize pri Zamenhof kaj kial li kreis Esperanton, menciis UEA, TEJO kaj Kongresojn


· Boĵena rememoris pri Universalaj Kongresoj kaj internacia Esperanto lernejo en Ĉehio, kiujn ŝi partoprenis dum ŝia aktivado en Polando


· Stuart interese rakontis pri la simpleco kaj logiko de Esperanto, menciis 16 gramatikajn regulojn, kaj komparis Esperanton kun la angla


· Maki informis pri Esperanto en la reto, prezentis la plej popularaj ret-paĝoj kie eblas lerni Esperanton (lernu.net) kaj trovi bezonatan informon pri Esperanto kaj E-movado. Ĉiuj plezure spektis la filmeton ‘The language challenge -- facing up to reality’, kie Claude Piron rakontas pri utileco de Esperanto


· Neil rakontis pri la Pasporta servo kaj lia sperto uzante tiun servon


Ĉiuj ĉeestantoj povis konatiĝi kun diversaj Esperanto libroj kaj revuoj.


Fine, ni respondis demandojn de la partoprenantoj. La ĉefa demando estis pri la E-kursoj, sed ni ne ofertas la kursojn, ni proponis uzi ‘lernu.net’ kaj viziti niajn kunvenojn.


La aprila kunveno okazos la 26-an, ne la 19-an, ĉar ni atendas la gaston el Ĉilio - José Antonio Vergara.


 

Sonya Soskina — 2013-02-23

Protokolo de la Februara kunveno - 2013
Protokolo de la Februara kunveno

 


La 15-an de februaro okazis nekutime multnombra kunveno!  Post longa foresto aperis Marta Bergonzoli.  Kaj unu nova knabo, Edgardo Santiago, reagis al la invito, sendita de Sonya.


Ni provis uzi sendratan interneton, la konekto estis sukcesa, sed ni ne povis malfermi iun paĝon.  Neil promesis viziti nian kunvenejon iun tagon kaj peti helpon de la laboristoj de la preĝejo.


Laŭ la programo:


1. Neil informis pri la kunveno de Esperantisoj en Florido, kiun li partoprenis meze de Februaro.


2. Sonya informis pri la nuna stato de ESNY retejo.  Tomaso transdonis la administradon de la retejo al ŝi.  En la retejo ŝi trovis amason da homoj, kiuj demandis pri Esperanto kurso.  Ŝi kolektis la adresojn de la jaroj 2011, 2012 kaj 2013, kreis la specialan informon, kaj sendis ĝin al pli ol 60 personoj.  Unu knabino respondis pere de e-letero, kaj Edgardo Santiago alvenis al la kunveno.


Ĉiuj estas invitataj kontrli la retejon!  Se iu el la membroj ne memoras la uzanto nomon kaj pasvorton, kontaktu ŝin.


3. Stuart prelegis pri la situacio en Israelo rilate al la araba lingvo.  Israelo havas du ŝtatajn lingvojn: hebrean kaj araban.  Sed la situacio estas komplika: diversaj tavoloj de la loĝantaro rilatas al la lingva problemo diverse.  Stuart uzis la artikolon, kiu aperis en la revuo ‘Language Problems and Language Planning’.


4. Aldone al la prelego de Stuart, Neil informis pri la minoritatoj en Israelo.  Inter ili estas: armenoj, druzoj, vietnamoj, kaj aliaj.


5. Fine ni diskutis pri la Melfermita Domo, kiun ni organizos la 15-an de marto, 2013.  Ni sendos la inviton al la pli ol 60 personoj de interesantoj, do, espereble, almenaŭ kelkaj homoj venos.


 

Sofiya Soskina — 2013-01-22

Protokolo de la januara kunveno - 2013

La 18-an de januaro okazis la unua kunveno en la jaro 2013-a.


Komence de la kunveno, kiel kutime, ni interŝanĝis novaĵojn.


Sonja rakontis pri ŝia vizito al la restoracio 'Onegin' kaj demandis, ĉu oni scias kiu estis Onegin.  Stuart tuj kunigis tiun nomon kun Puŝkin, fama rusa poeto kaj verkisto.  Bravulo Stuart!


Ni pridiskutis la Tutazian E-Kongreson, kiu okazos en Israelo aprile kaj UK-on, kiu okazos en Rejkjaviko, Islando julie. 


Neil prelegis pri lia unua vizito al Vjetnamio en la jaro 1972.  Tiam li laboris kiel maristo kaj per ŝipo vizitis multajn landojn, unu el ili ests Vjetnamio.  Li montris sur la mapo la vizititajn lokojn.  Dum tiu tempo, se vi bone memoras la historion, Usono militis en Vjetnamio.  Neil trankvile forlasis la landon, kaj post tri tagoj tiu urbo estis atakita per bomboj.  La sekva lia vizito al Vjetnamio okazis en la jaro 2012, kiam li partoprenis Universalan kaj Junularan kongresojn.


Fine, ni diskutis pri eblaj temoj por prelegoj.  Neil promesis akiri la pasvorton por sendrata interreto (WiFi), Sonja promesis kontakti Tomason por fiksi nian retejon.

Sofiya Soskina — 2013-01-21

La aktuala informo

Karaj esperantistoj de Novjorko kaj gastoj de nia urbo!


Dank' al Tomaso Eccardt mi sukcese fiksis la liston de estraranoj de nia societo, kaj aperigis informon pri la venontaj kunvenoj.


Bonvenon al niaj kunvenoj!

Scott Page — 2011-04-29

Protokolo Aprilo 2011

Je la 7:05 la 15an de aprilo, la prezidanto Neil BLONSTEIN oficiale malfermis la kunvenon. Nova gasto, Neil KLEIN, ĉeestis. Li jam aŭdis pri Esperanto kaj esprimis intereson pri lerni la lingvon. Neil Blonstein informis iom pri la nova retejo de Esperanto por UN, kie oni povos legi kaj lerni pri la oficejo de la UEA kaj ties agadoj ĉe la UN en Novjorko.


Poste, Neil prelegis pri Danlando, kie okazos la ĉi-jara universala kongreso. Li parolis pri nombraj aferoj, inkluzive de la rajtoj kaj partopreno de la virinoj en la socio, kaj la nombro — pli alta ol oni ĝenerale scias — kaj diverseco de enmigrintoj, kiuj loĝas tie. Je la 8:45, la prezidanto oficiale fermis la kunvenon.

Scott Page — 2011-04-26

Protokolo Marto 2011

Je la 7:00 de la 18a de marto, la nova prezidanto Neil BLONSTEIN oficiale malfermis la kunvenon. Stuart GREEN anoncis ke li ĉeestis bahajan feston, la Tago de la Vivo. Alfredo donacis nombrajn librojn al la klubo.

Poste, oni parolis pri militaj elspezoj tra la mondo, komparataj kun edukaj elspezoj. Neil portis informojn, de la UN, pri la militaj buĝetoj, kaj edukaj buĝetoj, de ĉiuj landoj. La ĉeestantoj parolis ankaŭ pri la kreado kaj kresko de militaj elspezoj kaj ties graveco en la usona ekonomio. Oni parolis ankaŭ pri la lingva politiko. Je la 9:00, la prezidanto oficiale fermis la kunvenon.

Scott Page — 2011-04-26

Protokolo Februaro 2011

La 18an de februaro, je la 7a, la prezidanto oficiale malfermis la februaran kunvenon. La ĉeestantoj elektis la estraranojn. La nova prezidanto estos Neil BLONSTEIN, la kasistino daŭre estos Sonja SOSKINA, la Sekretario daŭre estos Scott PAGE, la informisto estos Jeff BLAKESLEE. Oni ne decidis pri kiu estos la vicprezidanto, do la klubo ankoraŭ serĉas volontulon.


Poste, Tomaso ECCARDT prelegis pri la ĉina lingvo: la prononcado, la dialektoj, la skribmaniero, kaj la historio. Je la 9:05, la prezidanto oficiale fermis la kunvenon.

Scott Page — 2011-02-16

Protokolo Januaro 2011Protokolo de Januaro 2011

Je la 7:10 la 20an de januaro, la Esperanto klubo renkontiĝis en nova ejo, domo apud la unitaria preĝejo sur la Orienta 35a Strato.  Tomaso Eccardt anoncis ke li instruas novan klason de Esperanto por komencantoj.  La klubo nomis kandidatigan komitaton: Tomaso, Neil Blonstein, kaj Arnoldo Victor.  Ili reklutos kandidatojn por la klubpostenoj.
Arnoldo Victor


 


Poste, Arnoldo prelegis pri sia vojaĝo al la Tutazia Kunveno en Ulan Batoro somere de 2010.  Li flugis al Moskvo kaj renkontiĝis kun aliaj Esperantistoj por vojaĝi per la transsiberia fervojo de Moskvo al Mongolujo.  Survoje li vizitis la Lagon Bajkal.  En Ulan Batoro, li kontaktiĝis kun du homoj kiuj vizitis nian klubon en majo 2010. 
Dum la venonta februara kunveno, Tomaso prelegos pri la ĉina lingvo.  Je la 9:05, prezidanto Jeff Blakeslee oficiale fermis la kunvenon.


 


Protokolis Scott Page

Scott Page — 2011-01-18

Protokolo Decembro 2010

La 22an de decembro, la monata kunveno komenciĝis je la 7a horo.  Kvar el la kvin estraranoj ĉeestis kaj decidis okazigi la venontan kunvenon en ĉambro de la unitaria preĝejo sur 35a strato orienta.  La estraranoj decidis ankaŭ nomumi komitaton tiam kiu prezentos kandidatojn por la estraraj postenoj por elekto en februaro. Ĝis tiam, ĉiu volontulis resti en sia posteno.  Poste, Neil montris multajn fotojn de sia voyaĝo en Kalifornio, kaj ĉiuj parolis pri siaj planoj dum la venontaj festotagoj.  Je la 8a kaj duono, pli malpli, la kunveno finiĝis.


Tomaso Eccardt — 2010-11-26

Neformala kunveno

Nur tri homoj ĉeestis la neformalan klubkunvenon de novembro:


 


neformala kunveno


 


 

Scott Page — 2010-10-26

Oktobra Protokolo

Protokolo – Oktobro 2010


 


Ĉar nek la prezidanto nek la vicprezidanto ĉeestis, la kunveno de oktobro neniam oficiale malfermiĝis.  Sed la ok ĉeestintoj, kiuj alvenis inter la sesa kaj duono kaj la sepa, parolis ĉefe pri la serĉado de taŭga ejo kie la klubo povos renkontiĝi.  Unu eventualaĵon prezentis Neil BLONSTEIN, ke ni luu ĉambron en la unitaria preĝejo.  Kelkaj hezitis ĉar la lukotizo kostus $25 ĉiun fojon, kaj oni taksis tion tro multekosta.  Aliaj aprobis, opiniante ke tio ne estas multekosta nek por la membroj nek por la klubo.  Tomaso ECCARDT sugestis, ke la klubo kunvenu en SONY Plaza kiam ne estos prelego, kaj en la ĉambro de la biblioteko de Tompkins Square, kiu fermiĝas pli frue, kiam ni havos veran prelegon.  Kaj SONY Plaza kaj la ĉambro de la biblioteko estas senpagaj lokoj.  Tomaso diris ankaŭ, ke lia apartamentaro havas komunumĉambron, kie li, kiel rezidanto, kaj siaj gastoj, rajtus kunveni senpage.  Li esploros tion plu.  La kunveno finiĝis pli malpli je la 8a kaj dudek.

Tomaso Eccardt — 2010-08-26

Trevor Steele
Esperanto aŭtoro legas el sia verko

Trevor Steele, fama Esperanto-aŭtoro aperos la 1an de Septembro en Tompkins Square Biblioteko por legi el sia plej nova verko "Reluctant Messiah."


Klaku ĉi tie por detaloj!


Relectant Messiah


 

Tomaso Eccardt — 2010-06-17

Pikniko!
Apud la statuo de Alico en Centra Parko

This year, we're holding our "annual meeting" at the statue of Alice in Wonderland in Central Park. Below is a map you ca More information can be found at: http://www.esperanto-nyc.org/okaz.htmlAlico mapo

Scott Page — 2010-06-04

Protokolo majo 2010

Post tempo de babilado, Prezidanto Jeff BLAKESLEE oficiale malfermis la kunvenon je la 6a kaj 50 vespere la 19an de majo. Ĉeestis du gastoj el Mongolio, Altan kaj Danny, kiuj parolis pri sia lando, la Esperanto-movado tie, kaj siaj vojaĝoj tra Usono. Arnoldo VICTOR informis, ke li ĉeestos la Tutazian Kongreson en Mongolio, kaj vojaĝos tien per la trans-siberia fervojo el Moskvo. Ankau du japanaj gastinoj ĉeestis, sed ili ne scipovis Esperanton, do ili parolis au angle au tradukite el la japana. Neil BLONSTEIN menciis, ke ĉe UN li parolis kun fama televidostelo Phil Donahue pri filmo nomita Hibakusha. La filmo temas pri la travivintoj de la du atombomboj. Ni parolis ankau pri kie kaj kiam okazigi la someran piknikon. Ni decidis, ke ĝi okazos la 19an de junio en Centra parko je la 11a proksime al la statuo de Alico en Mirlando. Je la 7a kaj 45, Prezidanto BLAKESLEE oficiale fermis la kunvenon.

Tomaso Eccardt — 2010-05-09

Neformala kunveno
2a de majo de 2010

Ok novjorkaj geesperantistoj kaj gasto el Ukrajnio ĉeestis la majan neformalan kunvenon.


maja neformala

Scott Page — 2010-05-09

Aprila protokolo
Politikaj rajtoj de virinoj

Aprila kunveno


Post tempo da babilado, Prezidanto Jeff BLAKESLEE oficiale malfermis la aprilan kunvenon je la 6a kaj 45 minutoj. Sonja SOSKINA anoncis, ke la ekspozicio de la fotografisto, kaj Esperantisto, Jevgen Kovtonjuk ĉe la Ukrajna Domo estis prokrastita ĝis la 30a de aprilo ĉe la Ukrajna Domo. Tomaso ECCARDT anoncis, ke la komencanta klaso ĵus finiĝis, kaj du homoj diplomiĝis. Neil BLONSTEIN informis iom pri la kunsido ĉe la UN pri indiĝenaj lingvoj kaj rajtoj, kiu dauris proksimume unu semajnon.La ĉefa temo de la kunveno estis ĉu devas esti Dum la oficiala programo, oni menciis, ke tra la mondo estas rezervitaj por virinoj certa nombro da seĝoj en kelkaj parlamentoj kaj kongresoj. La ĉeestantoj konsentisLa oficiala temo de la kunveno estis, ke ĉu ĉe la usona senato, kun du senatanoj de ĉiu ŝtato, oni povus atingi la egalecon ŝanĝante la regulojn al unu viro kaj unu virino de ciu ŝtato. Oni ankau opiniis, ke la respondecon havas la politikaj partioj, kiuj devas nomumi pli da virinoj kiel kandidatoj. Rezultis do vigla debato. Je la 7a kaj 50 minutoj, Prezidanto BLAKESLEE oficiale fermis la kunvenon.

Scott Page — 2010-04-16

Protokolo marto 2010
Monarkaj papilioj

Je la 6:50, post tempo de babilado, vicprezidanto Stuart GREEN oficiale malfermis la kunvenon. Post iom pli da konversacio, Tomaso ECCARDT montris filmon pri la monarka papilio, kaj komentis pri ĝi en Esperanto. Ĉiujare la monarka papilio migras inter granda parto de Usono kaj Kanado, kaj eta regiono en la meksikana ŝtato de Michoacan. La regiono estas ĉefe montara arbaro al kiu milionoj da papilioj revenas el la nordo.papilionoj Ĉar la iro kaj reveno dauras kvar generaciojn, la papilioj kiuj alvenas al Michoacan neniam estis tie antaue, kaj tiuj kiuj eliras norden neniam revenos. Sed ĉiujare ili iel scias kiel trovi sian travintran meksikan hejmon. La monarka papilio ludas gravan rolon en la kulturo de la regiono, sed la arbaron minacas homoj kiuj faligas arbojn por vendi la lignon. Je la 7:50, Stuart GREEN oficiale fermis la kunvenon.

Tomaso Eccardt — 2010-04-05

Diplomiĝo
Ĉe Komenca Esperanto Kurso

Je la sia antaŭ-lasta klaso de 10-semajna, komenca Esperanto-kurso, Kerry Prep kaj Alex Ward ricevis siajn diplomojn. Ili estis tre inteligentaj studantoj, kaj mi certas, ke ili povos flue paroli Esperanton estontece, se ili deziras.


Foto de Kerry kaj Alex

Scott Page — 2010-03-18

Protokolo Februaro 2010
Februara Klubkunveno

Je la 6:35, post tempo de babilado, prezidanto Jeff BLAKESLEE oficiale malfermis la februaran kunvenon de la Esperanto Societo de Novjorko.  Tomaso ECCARDT anoncis ke venontsemajne montriĝos filmo nomita CONLANG en Novjorko.  Maki SANO anoncis, ke francaj amikoj ŝiaj havas filon kiu volis loĝi en Usono dum unu monato.  Interŝanĝe, ili gastigos usonan junulon kiu volus pasi monaton kun ili en Francio.  Stuart GREEN anoncis, ke Esperantistoj sukcesis aĉeti la retejon esperanto.com.  Poste, Asghar ASGHARIAN SAJADIAN prelegis pri siaj aventuroj en Esperantujo, kaj en aliaj landoj.  Li eliris Iranon por ĉeesti la universalan kongreson en Vieno en 1992, kaj loĝis tie dum jaroj.  Aŭstrion, Singapuron, Kanadon, kaj Usonon, li trovis ilin ĝenerale pli burokrataj kaj malpli bonvenigaj ol Esperantujo.  Je la 7:50, la prezidanto oficiale fermis la kunvenon.

Scott Page — 2010-02-16

Januara klubkunveno

La 20an de januaro, je la sesa kaj kvardek, post iom da tempo de babilado, Prezidanto Jeff BLAKESLEE oficiale malfermis la kunvenon.  Tomaso ECCARDT anoncis, ke li havas novan komencantan klason kun nekutime alta nombro da studentoj.  Oni parolis pri la jara elekto de kluboficistoj, kaj la ĉeestantoj voĉdonis ke ĉiu oficisto restu en sia nuna posteno dum alia jaro.  Neil BLONSTEIN montris fotojn de la Zamenhofa Simpozio.  Li ankaŭ menciis, ke la konstruaĵo de UFT, kie la Esperantoklubo antaŭe renkontiĝis, ofte havas malplenajn ĉambrojn vespere.  Poste, oni traktis la temon de ĉi tiu kunveno: ŝercojn.  Kelkaj ŝercoj venis el libroj, kaj kelkaj estis de Josi Ŝemer, aperintaj en La Ondo de Esperanto.  Je la sepa kaj kvindek, la prezidanto oficiale fermis la kunvenon.

Tomaso Eccardt — 2010-02-07

Neformala kunveno
ĉe IBM Plaza

La 7an de februaro okazis granda neformala ĉe IBM Plaza. Vizitis nin trio (krom filo) el danio kaj ĵurnalisma studantino el Kanado. Bv. vidi la fotojn:


Danaj geesperantistoj


Danaj geesperantistoj, Lisa, Morten, kaj Julianna


ESNY neformala


ESNY neformala kunveno kun Sara Goldblatt, ĵurnalisma studantino

Scott Page — 2009-12-16

Protokolo Decembro 2009

decembra kunveno


Protokolo Decembro 2009

Por festi la 150an datrevenon de la naskiĝo de Zamenhof, pluraj Esperantistoj renkontiĝis en la biblioteko ĉe Tompkins Square la 16an de decembro. Je la 6:20, komenciĝis la kunveno kun enkonduko de Tomaso ECCARDT. La festo elstarigis la muzikon de la epoko de Zamenhof, luditan de Jon LIECHTY per piano kaj Thomas MORGAN per kontrabaso. Ili ludis muzikon de Johan Strauss, Ĉaikovski, Chopin, Mendelssohn, kaj Giuseppe Verdi. Tomaso ECCARDT kantis sian tradukon (Esperanten) de ario el la opero La Traviata. Thomas MORGAN ludis per gitaro kaj kantis sian muzikon al la poemo de Zamenhof “Mia Penso.” Poste, ĉiuj kunkantis plurajn kantojn, inkluzive de “La Espero.” En la ĉambro estis ankaŭ ekspozicio de fotografaĵoj, kaj kelkaj homoj kiuj venis por vidi tion restis por aŭskulti la muzikon kaj partopreni la vinon, kuketojn, fromaĝon, kaj aliajn refreŝigaĵojn. Je la 7:50 fermiĝis la kunveno.

Scott Page — 2009-11-18

Protokolo Novembro 2009

Protokolo Novembro 2009

Je la 18a de novembro, okazis la monata kunveno en nova loko: la publika biblioteko ĉe Tompkins Square, 10a Strato Orienta kaj Avenuo B. Ankaŭ je novaj tago kaj horo: je la 6a, merkrede. Post tempo de babilado kaj manĝetaĵoj, vic-prezidanto Stuart GREEN oficiale malfermis la kunvenon je la 6:45. Oni parolis pri la venonta Zamenhofa simpozio ĉe 777 U.N. Placo, mardon la 15an de decembro. Tie parolos pluraj homoj pri Esperanto kaj Zamenhof. Oni parolis ankaŭ pri kia Zamenhofa Festo devas havi la Novjorka Societo, aŭ ĉu la Societo eĉ okazigu feston tiel proksiman al la simpozio.


Poste, Tomaso ECCARDT prelegis pri la evoluo de lingvoj, uzante kiel ekzemplojn ĉefe sonŝanĝojn en la hindo-eŭropaj lingvoj.
Je la 7:50, la vic-prezidanto oficiale fermis la kunvenon.


novembra klubkunveno

Tomaso — 2009-11-03

Septembra kunveno
en IBM Centro

Formala kunveno de la 25a de septembro


Protokolo septembro 2009

Je la 7:05 vespere de la 25a de septembro, Prezidanto Jeff BLAKESLEE oficiale malfermis la septembran kunvenon. Tomaso ECCARDT raportis, ke nova klaso baldaŭ komenciĝos. Neil BLONSTEIN anoncis, ke li prelegos pri Esperanto je la 14a de novembro ĉe la Coop kie li estas membro. Ĉar la antaŭa ĉambro en UFT ne plu haveblas senpage, la kunveno okazis en IBM Placo. Multaj opiniis, ke la IBM Placo ne kontentigis kiel kunvenloko, kaj multe diskutis kie okazigi venontajn kunvenojn. Tomaso esploras branĉon de publika biblioteko, kaj Neil sugestis ĉambron en preĝejo kiun li ĉeestas. La kasistino, Sonja SOSKINA, atentigis, ke la bankkonto de la societo devas pagi monon ĉiumonate al la banko nur por havi la konton. Ŝi sugestis translokigi la konton al alia banko kiu ne postulas tian monon. La estraranoj voĉdonis kaj aprobis tiun agadon. Neil montris fotojn de sia vojaĝo al la Universala Kongreso en Bjalistoko kaj de sia vojaĝo aliloke en Eŭropo. Je la 9a horo, la prezidanto oficiale fermis la kunvenon.


 

Tomaso — 2009-11-01

Neformala kunveno
1a de novembro

Neformala kunveno je la 1a de novembro


Je la 1a de novembro, 9 klubanoj kunvenis por paroli pri pluraj temoj inkluzive de fotoj de Nijl, kunvenejoj, kaj la Zamenofa simpozio en decembro.

Tomaso — 2009-06-27

Jara pikniko
de ESNY

Pikniko 2009


Sep homoj (inkluzive de 1 gasto kaj nova klubano, Mateo Ramos) ĉeestis nian jaran piknikon ĉe la parketo apud UN.

Tomaso — 2009-06-13

La piknikejo
ESNY jara pikniko

Jen la parketo kie okazos nia jara kunveno, la ESNY pikniko. Klaku sur Okazaĵoj por vidi detalojn. Sube estas la maja protokolo.


La parketo ĉe UnicefProtokolo de Majo 2009Je la 22a de majo de 2009, sep novjorkaj geesperantistoj, kaj unu gastino el Germanio, ĉeestis la majan kunvenon. Prezidanto Jeff BLAKESLEE oficiale malfermis la kunvenon je la 7:20. Ni priparolis la lokojn kie okazigi la someran piknikon, kiu okazos sabaton, la 20an de junio. Tomaso ECCARDT volontulis priskolti diversajn lokojn por la pikniko. Poste, Jan LANG parolis pri sia vizito al Moskvo en aprilo, kaj montris vidbendon pri nombraj famaj vizitendaĵoj en la urbo. Lin gvidis esperantistino el Moskvo, kies klubkunvenon li ĉeestis. Je la 9:00, la prezidanto oficiale fermis la kunvenon.


Protokolis Scott Page

Scott Page — 2009-05-02

Protokolo de Aprilo 2009
de Scott Page

Je la 7:05, Prezidanto Jeff BLAKESLEE oficiale malfermis la kunvenon. Dek ok samideanoj, pli ol kutime, ĉeestis la kunvenon, eble ĉar la preleganto estis la mondfama esperantisto Humphrey TONKIN.ESN-Klubkunveno je aprilo kun Dro. Tonkin Tomaso ECCARDT anoncis, ke lia libro pri la plej malgrandaj landoj (nanlandoj) de Eŭropo uziĝas kiel lernolibro en klaso de Long Island University. Neil BLONSTEIN parolis iom pri sia laboro ĉe la oficejo de UEA ĉe UNO, kaj montris kartojn kiujn li ricevis de estroj de aliaj neregistaraj organizaĵoj. Unu el ili, reprezentantino de SERVAS, ĉeestis. Doktoro TONKIN prelegis pri la interrelato de UEA kaj UNO dum la jaroj, kaj pri kiun rolon devas ludi UEA ĉe UNO en venontaj jaroj. Post lia prelego, ĉeestantoj komentis pri la bezono de volontuloj por la laboro de la UEA oficejo, pri la ebla leĝa kombino de UEA de Novjorko kaj la Esperanto Societo de Novjorko, kaj pri aliaj aspektoj de la temo. Je la 8:50, la prezidanto oficiale fermis la kunvenon.

Protokolis Scott Page

Tomaso — 2009-04-22

Protokolo de Marto 2009
de Scott Page

Protokolo de Marto 2009Je la 7a kaj 15, Prezidanto Jeff BLAKESLEE oficiale malfermis la martan kunvenon.  Oni parolis pri la jara kotizo de la klubo, kaj aprobis senpagan jarmembrecon por la jaro 2009.  Tiuj, kiuj jam pagis por 2009, rajtos membriĝi senpage la venontan jaron.  Neil parolis pri kie havi la someran piknikon.  Sonja menciis ke grupo el Amherst, Masaĉusetso venos al Novjorko en aprilo por renkontiĝi kun itala vizitanto, Maŭro La Torre, kiu estos ĉi tie dum tempo.  La grupo esprimis intereson pri viziti la oficejon de UEA ĉe 777 UN Placo.  Scott PAGE prelegis pri la trajtoj de la lingvo Esperanto kaj la elektoj faritaj de Zamenhof.  Multaj ĉeestintoj havis siajn proprajn sugestojn por “alĝustetigi” la lingvon, sed finfine, ĉiuj estas kontentaj kun la lingvo tia kia ĝi jam estas.  Je la 9a, la prezidanto oficiale fermis la kunvenon.

Pierre — 2009-03-01

Bonvenon!

Bonvenon al la nova TTT-ejo de la Esperanto Societo de Novjorko. Ĝi ne estas tute finita, sed vi povas esplori ĝin.

Provuzanto — 2008-12-27

Nia Zamenhofa Festo
jen foto de la partoprenantojSaluton, karaj, mi ĵus malgrandigis tiun ĉi foton, kaj nun mi deziras alŝutu ĝin al la retpaĝo. Ĉu ni sukcesos?

mal — 2008-07-01

nova
anonco

estas mi!